Jakie znaczne oraz wielkie negatywy wyrządzi odkrywka?

By admin
Okazuje się, iż kopalnie odkrywkowe niosą za sobą multum znacznych zagrożeń, wskutek tego coraz więcej osób występuje z działaniami i petycjami, jakie mają na celu uzmysłowienie społeczeństwa jakie zagrożenia są powiązane z wybudowaniem takiej kopalni.

kopalnia odkrywkowa
Autor: André Schäfer
Źródło: http://www.flickr.com
Teraz coraz częściej powstają kopalnie odkrywkowe, z którymi możemy zetknąć się w różnorodnych regionach, takich jak na przykład Krobia, Miejska Górka bądź Poniec. Bez wątpliwości kopalnia odkrywkowa to niesłychanie wielkie zagrożenia dla rolnictwa, miejscowych firma oraz dla mieszkańców danego regionu. Jeżeli chodzi o rolnictwo to wskutek zaistnienia kopalni można się spodziewać, że nie wróci ono do tak dobrego stanu, w jakim było przed budową i pracami w kopalni. Zboża, pola i uprawy mogą zostać totalnie zniszczone, a jak wiadomo ucierpi na tym nie tylko środowisko, lecz też ludzie, którzy przecież uprawiają ziemię w celach zarobkowych. Kopalnia odkrywkowa przyniesie więc szerokie straty skarbowe, co może sprawić u poniektórych rodzin ogromne kłopoty, stratę pracy, brak pieniędzy na wyżywienie.

Taki protest wynika z zagrożeń, jakie niesie za sobą wybudowanie kopalni. Uszczerbku doznaje bowiem nie tylko lokalna fauna i flora, ale również wygląd otoczenia, które kształtuje społeczeństwo obywatelskie. Mamy w tym przypadku na myśli drogi, które od czasu do czasu się zapadają. Szkody pogórnicze spowodowane osunięciem się ziemi występują na obszarach, gdzie kopalnia stanowi nieodłączny element ojczystego krajobrazu, to jest na Górnym Śląsku. To bardzo niebezpieczne zjawisko staje się nie tylko przyczyną dziur na ścieżkach, ale również narusza konstrukcje domów mieszkalnych, zagrażając w taki sposób bezpieczeństwu ich mieszkańców.

Omówiona wcześniej sytuacja tyczy się kopalni, gdzie fedruje się węgiel kamienny. Jednak w przypadku wydobycia węgla brunatnego również będziemy mieć do czynienia z niszczeniem otaczającej przyrody. Nic dziwnego, że mieszkańcy miejscowości Miejska Górka protestują przeciwko budowie kopalni: http://stopkopalni.pl/kopalnia-odkrywkowa/. Węgiel brunatny fedruje się metodą odkrywkową, co oznacza, że zrywa się całe płaty ziemi, żeby dostać się do bogactw naturalnych. W ten sposób niszczy się naturalną roślinność, a w pobliżu wyrasta szpetna kopalniana infrastruktura razem z piramidami wydobytego towaru.

Miejska Górka to miasto położone w Wielkopolsce. Jego obywatele pragnęliby zachować estetyczny wygląd najbliższego otoczenia, aby mieć gdzie udawać się na świąteczne spacery. Poza tym ewentualnym tułaczom od razu rzucałby się w oczy ponury widok i chyba nie pragnęliby zbyt długo zatrzymywać się w takim miejscu. Z kolei powtórne przywrócenie okolicy naturalnego wyglądu łączyłoby się z tak wysokimi kosztami, że niełatwo byłoby znaleźć sponsora dla tak szeroko zakrojonego przedsięwzięcia. Widzimy zatem, że protesty mieszkańców są w najwyższym stopniu uzasadnione.