Jakie spore i znaczne zagrożenia wyrządzi odkrywka?

Okazuje się, że kopalnie odkrywkowe niosą za sobą multum istotnych zagrożeń, dlatego coraz więcej osób występuje z działaniami i petycjami, jakie mają na celu uświadomienie społeczeństwa jakie zagrożenia są powiązane z wybudowaniem takiej kopalni.

kopalnia odkrywkowa

Autor: André Schäfer
Źródło: http://www.flickr.com

W dzisiejszych czasach coraz częściej powstają kopalnie odkrywkowe, z którymi zdołamy zetknąć się w rozmaitych regionach, takich jak przykładowo Krobia, Miejska Górka lub Poniec. Ewidentnie kopalnia odkrywkowa to niezmiernie wielkie zagrożenia dla rolnictwa, miejscowych firma oraz dla mieszkańców konkretnego rejonu. Jeżeli chodzi o rolnictwo to wskutek zaistnienia kopalni można się spodziewać, iż nie wróci ono do tak słusznego stanu, w którym było przed budową oraz pracami w kopalni. Zboża, pola i uprawy mogą pozostać do cna zniszczone, a jak wiadomo ucierpi na tym nie tylko środowisko, ale też ludzie, jacy przecież uprawiają ziemię w celach zarobkowych. Kopalnia odkrywkowa przyniesie więc rozległe szkody pieniężne, co może spowodować u poniektórych rodzin duże kłopoty, utratę pracy, brak pieniędzy na wyżywienie.

Taki sprzeciw wynika z zagrożeń, jakie niesie za sobą wybudowanie kopalni. Cierpi bowiem nie tylko środowisko naturalne, ale również prezencja otoczenia, które kształtuje istota ludzka. Mamy tutaj na myśli drogi, które od czasu do czasu się zapadają. Szkody pogórnicze spowodowane przemieszczaniem się ziemi występują na obszarach, gdzie kopalnia stanowi nieodłączny element polskiego krajobrazu, czyli na Górnym Śląsku. To bardzo niebezpieczne zjawisko staje się nie tylko powodem dziur na szosach, ale także narusza podstawy domów mieszkalnych, zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu ich mieszkańców.

Przedstawiona wcześniej sytuacja tyczy się kopalni, gdzie fedruje się węgiel kamienny. Jednakże w przypadku eksploatowania pokładów węgla brunatnego także będziemy mieć do czynienia z niszczeniem środowiska naturalnego. I nikogo już nie dziwi fakt, że obywatele miejscowości Miejska Górka protestują przeciwko otwarciu nowej kopalni: . Węgiel brunatny wydobywa się metodą odkrywkową, co oznacza, że ściąga się całe płaty ziemi, żeby dostać się do pokładu. W ten sposób dewastuje się naturalną florę, a w pobliżu wyrasta szpetna kopalniana infrastruktura wraz z hałdami wydobytego towaru.

Miejska Górka to miasto położone w Wielkopolsce. Jego mieszkańcy pragnęliby zachować estetyczny wygląd okolicy, aby mieć gdzie chodzić na niedzielne spacery. Poza tym przyjezdnym natychmiast rzucałby się w oczy szpetny widok i chyba nie pragnęliby zbyt długo zatrzymywać się w takiej przestrzeni. Z kolei ponowne przywrócenie okolicy naturalnego wyglądu wiązałoby się z tak wygórowanymi kosztami, że niełatwo byłoby odnaleźć sponsora dla tak szeroko zaplanowanego przedsięwzięcia. Widzimy zatem, że sprzeciwy mieszkańców bywają w najwyższym stopniu uzasadnione.