Imprezy integracyjne w przedsiębiorstwach i nie tylko – czyli, w jaki sposób wypełnić sobie czas miłą zabawą razem z całą rodziną

Zazwyczaj słysząc słowa „impreza firmowa” widzimy zaraz stadka pracowników biurowych, którzy to bawią się lepiej lub gorzej w swoim własnym gronie na jakiejś dyskotece lub przyjęciu. Tymczasem owe imprezy można również nazwać trochę inaczej i w ogóle nie muszą one obejmować tylko pracowników ściśniętych w niezbyt dużych przestrzeniach.

Kto to jest aktuariusz i w jakich miejscach znajduje zatrudnienie? Na czym tak naprawdę polega jego działalność, w czym musi być najlepszy?

Aktuariusz jest profesjonalistą w zakresie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Zatrudniany jest głównie przez firmy ubezpieczeniowe. Stosując metody rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki, wylicza ryzyko przypadków losowych oraz wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych, oblicza wielkość tak zwanych rezerw finansowych a także stwarza tablice wymieralności.