Kto to jest aktuariusz i w jakich miejscach znajduje zatrudnienie? Na czym tak naprawdę polega jego działalność, w czym musi być najlepszy?

Aktuariusz jest profesjonalistą w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Zatrudniany jest głównie przez firmy ubezpieczeniowe. Stosując metody rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki, szacuje ryzyko wypadków losowych oraz wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych, szacuje wielkość tzw. rezerw finansowych oraz stwarza tablice wymieralności.

aktuariusze pozują do zdjęcia

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Aktuariusz ma wiedzę m.in. w dziedzinie rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej istatystki. Zna się także świetnie na teorii ryzyka, demografii czy rachunkowości ubezpieczeniowej. Musi znać bardzo dobrze różne akty oraz przepisy, typu ksr 6. Najważniejszym, ale nie jedynym, miejscem zatrudnienia aktuariusza jest firma ubezpieczeniowa. Aktuariusze zatrudniani są wszędzie tam, gdzie niezbędni są specjaliści od oceny ryzyka, głównie w instytucjach finansowych. Każdy zakład ubezpieczeń, wedle ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ma obowiązek mianowania aktuariusza. W przypadku ubezpieczeń na życie aktuariusz odpowiada za kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zaś w przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych niezbędna jest jego opinia zamieszczona w sprawozdaniu rocznym.

Innym miejscem pracy aktuariuszy są instytucje zarządzające planami emerytalnymi. Aktuariusz kontroluje i ustala aktywa planu, tak aby wystarczały na pokrycie zobowiązań, ustala roczne i wieloletnie koszty planu a także dopasowaną wysokość składki. Podsumowując, aktuariusze powinni pracować w wielu instytucjach finansowych które zarządzają ryzykiem. Mogą wspierać firmy konsultingowe, oferując porady w dziedzinie podejmowania decyzji finansowych. Pracownicy działów aktuarialnych w szczególności pomagają zaprojektować programy emerytalne, a w czasie ich działania wyceniają aktywa i zobowiązania.

Prawnik

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
Aktuariusze są upoważnieni również szacować koszt różnego rodzaju ryzyka w działalności przedsiębiorstw. Są w stanie również być zatrudnieni w instytucjach państwowych mających związek na przykład z systemem ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych. Co więcej aktuariusze znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest rozwiązywanie kłopotów finansowych oraz statystycznych, czyli banki i firmy inwestycyjne, duże korporacje lub związki zawodowe. Jak widać więc, zawód to specyficzny, lecz jakże niezbędny w wielu branżach, w których liczy się ktoś, kto potrafi analizować, szacować, a przede wszystkim dokładnie liczyć. Wszystko to procentuje odpowiednim prognozowaniem, tak koniecznym w takich niepewnych czasach.