Projekty otwarcia odkrywki w Miejskiej Górce i reakcja mieszkańców

By admin
Całkiem nagminnie słyszy się o tym, jak na jakimś obszarze planuje się stworzyć kopalnię, autostradę czy inny tego rodzaju obiekt, a zamieszkali na tym terenie się sprzeciwiają przeciwni|są. Sprzeciw ten najczęściej jest całkiem uzasadniony, choć inwestorzy również mają ważne argumenty.
odkrywka na stopkopalni.pl
Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com
Przykładem tego typu jest obecna sytuacja w jednej z wielkopolskich gmin. Planuje się tam otworzenie kopalni odkrywkowej, wykryto bowiem, że na tym obszarze są pokłady węgla brunatnego. Istnieje jednak duża liczba argumentów przeciw budowie odkrywki. Przyczyny te są podstawą dla protestu wywołanego przez ludzi mieszkających w okolicznych miejscowościach. W ramach tego sporządzane są na przykład strony w Internecie i na serwisach społecznościowych, w których prezentuje się argumenty przeciw powstaniu kopalni, a także zaprasza osoby do aktywnego udziału.

Skutki dla mieszkańcówkopalnia
Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com
Dla ludzi zamieszkałych w gminie Miejska Górka (Miejska Górka) utworzenie kopalni stałoby się na pewno źródłem wielu problemów. W pierwszej kolejności obiekt tego rodzaju zajmować ma wielką przestrzeń, co będzie podstawą do wysiedlenia mieszkańców z paru wiosek i zlikwidowania ich. Protestujący mieszkańcy zaznaczają również, że funkcjonująca kopania jest źródłem skażenia powietrza i wody, co miałoby negatywny wpływ na zdrowie osób mieszkających w okolicy. Oprócz tego biorą również pod uwagę hałas, jakiego taka kopalnia jest źródłem.

Powody sprzeciwu rolników

Tereny, na których planowana jest budowa kopalni, to w bardzo dużym stopniu obszary rolnicze. Utworzenie kopalni oznaczałoby więc zlikwidowanie sporej liczby hektarów pól uprawnych. Dla osób uprawiających rolę wiąże się to z całkowitą utratą środków do przetrwania. Poza właścicielami ziem położonych bezpośrednio w miejscu na którym ma powstać kopalnia, wskutek jej powstania ucierpiałoby znacznie więcej ludzi. Odkrywka jest bowiem przedsięwzięciem wywołującym emisję zanieczyszczeń odczuwalnych w bardziej oddalonych terenach. Generalnie gleba, na której taka kopalnia działa, ulega skażeniu. Nawet po ewentualnym zlikwidowaniu kopalni ziemia przez setki lat nie będzie zdatna się do uprawy. Z tego powodu rolnicy tworzą bardzo dużą grupę protestujących.